Termau & Amodau Bwcio

Darllenwch os gwelwch yn dda.

 • Lleolir ein podiau mewn cae
 • Mae modd cyrraedd pob pod yn hwylus ar hyd llwybr o lechi

Cyrraedd / Gadael

 • Cyrraedd ar ôl pedwar o`r gloch yn y prynhawn
 • Gadael erbyn deg y bore
 • Byddwn yn glanhau cyn i chwi gyrraedd ond nid yn ystod eich arhosiad

Maes Parcio

 • Ni ellir mynd â char at y podiau ond gellir cael cymorth i gludo`ch eiddo at y pod, petai angen
 • Nid yw perchennog Podiau Môn yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros ddifrod neu ladrad i geir neu anffawd I berson fydd yn y maes parcio
 • Gofynnwn yn garedig I chwi barcio`n y maes parcio rhag creu rhwystr wrth y mynedfeydd

Cyfrifoldeb am golled, lladrod neu ddifrod

 • Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eiddo personol yn y podiau, neu ar ein libart yn gyffredinol.
 • Byddw yn codi pris am unrhyw ddifrod i gynnwys y podiau.
 • Byddwn yn croesawu plant ar y safle, ond gofynnwn yn garedig i chwi eu goruchwylio gan fod Gweirglodd Bach yn fferm, fechan weithredol.

Ystyriaethau tra ar y safle

Er mwyn sicrhau bod eich arhosiad [yn ogystal â’r gwesteion eraill] yn un pleserus ;

 • Gofynnwn i chwi gysidro’r lefel o sŵn (yn arbennig wedi 11 o’r gloch yn nos)
 • Mae ganddom yr hawl, er lles eraill, i ofyn i chwi adael os yn cam ymddwyn.

Tywydd Garw

 • Os yw’r tywydd yn troi’n arw a chwithau’n penderfynu gadael yn gynnar, ni roddir ad-daliad.

Taliadau

 • Lleiafswm o ddwy noson o arhosiad
 • Mae modd archebu trwy`r system “freetobook” ar ein gwefan
 • Mae babanod o dan 3, am ddim. Gan nad ydynt yn cael eu cynnwys ar y system archebu a fuasech mor garedig â rhoi gwybod i ni, trwy e bost, os oes ganddoch un –post@podiaumonpods.co.uk Mae cot ar gael i fabanod.
 • Mae`r prȋs yn cynnwys trydan.

Canslo

 • Mae modd i chwi ofyn am newid i’r bwcio - cysylltwch â ni. Os y gellir newid, mi wnawn; ond fedrwn ni ddim gwarantu hynny, a gall olygu newid yn y gôst.

Cysylltu â Ni

Gweirglodd Bach, Penmynydd, Ynys Môn, LL61 6PG

post@podiaumonpods.co.uk

07719 030 920 / 07801 996 533