Podiau

Mae gennym 4 o bodiau: Y Beudy, Y ‘Sgubor, Y Nyth a'r Gorlan

Sylwer bod ein podiau’n rhai di-fwg; ac nid oes modd cael cŵn ar y safle.

Mae pob pod yn cynnwys:

 • Gwely dwbl â dillad gwely ar ei gyfer.
 • Soffa sy’n addas i fod yn wely - addas i un oedolyn/ yn ddelfrydol i ddau blentyn. Nid ydym yn paratoi dillad gwely ar gyfer y soffa.
 • En suite
 • Tyweli
 • Digonedd o gelfi`r gegin
 • Tecell, microdon, oergell a thostiwr
 • Hob a popty trydan
 • Mynediad i`r wê
 • Teledu/dvd
 • Bwrdd picnic allanol
 • Pecyn croeso – tê, coffi, siwgr a llefrith
 • Gwrês tan y llawr
 • Gwresogydd tywel
 • Pecyn gwybodaeth – atyniadau lleol
 • Offer cymorth cyntaf
 • Larwm tân
 • Trydan yn gynwysedig yn y pris

Yn ychwanegol

(ond mae angen gwneud cais ymlaen llaw)

 • Cot / cadair uchel (angen dod â dillad ar gyfer y cot)
 • Haearn smwddio
 • Sychwr gwallt

Efallai y byddech yn hoffi ystyried:

 • Dod â thyweli eich hunain os am fynd i`r traeth
 • Os angen rhywbeth ar gyfer dathliad mae angen gwneud cais am hynny wrth archebu

Cyrraedd / Gadael

 • Cyrraedd ar ôl pedwar o`r gloch yn y prynhawn
 • Gadael erbyn un ar deg y bore
 • Byddwn yn glanhau cyn i chwi gyrraedd ond nid yn ystod eich arhosiad

Cliciwch yma i drefnu eich arhosiad.

Cysylltu â Ni

Gweirglodd Bach, Penmynydd, Ynys Môn, LL61 6PG

post@podiaumonpods.co.uk

07719 030 920 / 07801 996 533